Obituaries

Kit Law 羅傑歡先生
B: 1925-02-25
D: 2018-11-03
View Details
Law 羅傑歡先生, Kit
Yuanjie Ye 叶元杰先生
B: 1950-11-20
D: 2018-11-03
View Details
Ye 叶元杰先生, Yuanjie
Kenny Dai 戴健利先生
B: 1948-01-27
D: 2018-10-25
View Details
Dai 戴健利先生, Kenny
Mui Van 吳府溫二妹夫人
B: 1936-06-05
D: 2018-10-22
View Details
Van 吳府溫二妹夫人, Mui
Pogman Lai 黎博文先生
B: 1934-03-12
D: 2018-10-22
View Details
Lai 黎博文先生, Pogman
Rong Chang 張荣国先生
B: 1920-04-01
D: 2018-10-19
View Details
Chang 張荣国先生, Rong
Wang Chan陳华勳先生
B: 1957-08-02
D: 2018-10-17
View Details
Chan陳华勳先生, Wang
JIncheng Li 李金成先生
B: 1981-08-02
D: 2018-10-14
View Details
Li 李金成先生, JIncheng
Yok Leung 李府梁若薇夫人
B: 1931-07-17
D: 2018-10-08
View Details
Leung 李府梁若薇夫人, Yok
Ying Liu 陳府刘颖瑜夫人
B: 1958-03-07
D: 2018-10-05
View Details
Liu 陳府刘颖瑜夫人, Ying
Wu Huang 黄武洪先生
B: 1941-06-06
D: 2018-10-04
View Details
Huang 黄武洪先生, Wu
Binh Du 何府刘鳳萍夫人
B: 1951-08-18
D: 2018-09-28
View Details
Du 何府刘鳳萍夫人, Binh
Degui Li 李德桂先生
B: 1946-06-20
D: 2018-09-28
View Details
Li 李德桂先生, Degui
Jun Huang 黄均先生
B: 1933-08-16
D: 2018-09-27
View Details
Huang 黄均先生, Jun
Chang Ye 周府葉長嬌夫人
B: 1921-10-19
D: 2018-09-23
View Details
Ye 周府葉長嬌夫人, Chang
Hoa Truong DDS 張善華先生
B: 1938-10-23
D: 2018-09-21
View Details
Truong DDS 張善華先生, Hoa
Laurence Browne
B: 1926-02-12
D: 2018-09-17
View Details
Browne, Laurence
Yongxue Chen 陈永雪先生
B: 1948-01-07
D: 2018-09-16
View Details
Chen 陈永雪先生, Yongxue
Phi Linh凌欽輝先生
B: 1958-09-15
D: 2018-09-15
View Details
Linh凌欽輝先生, Phi
Sieu Lee邱府李笑容夫人
B: 1919-10-15
D: 2018-09-13
View Details
Lee邱府李笑容夫人, Sieu
Hongquan Huang 黄鸿銓先生
B: 1938-09-28
D: 2018-09-13
View Details
Huang 黄鸿銓先生, Hongquan

Search

Use the form above to find your loved one. You can search using the name of your loved one, or any family name for current or past services entrusted to our firm.

Click here to view all obituaries
Search Obituaries
An Chau 周兆昌先生
Memorial Candle Tribute From
Choi Funeral Home, Inc.
"We are honored to provide this Book of Memories to the family."
View full message >>>
Memorial Candle Tribute From
Huynh Thu Van and FAMILY
"We are deeply sorry to hear that MR CHAU has passed. Please accept our most hear"
View full message >>>

Lisa

Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của An Châu. Cái chết của một người thân yêu là đau đớn vì chúng ta không phải chết. Chúng tôi đã được thực hiện để sống mãi mãi. Cái chết không phải là tự nhiên. Giê-hô-va Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ sớm chấm dứt sự chết. "Và những kẻ thù sau cùng sẽ bị hủy diệt" (1 Cô-rinh-tô 15:26). Sẽ không có cái chết nữa. Đối với những người đã chết, Đức Giê-hô-va sẽ đưa họ trở về để sống trong một thiên đường trên đất. (Giăng 5:28, 29 và Thi thiên 37:11).
Sunday January 21, 2018 at 10:36 am
Prev - Condolence 1 of 1 - Next

Recently Shared Condolences

Recently Shared Stories

Recently Shared Photos