Obituaries

Sike Chen 陳斯克先生
D: 2018-02-14
View Details
Chen 陳斯克先生, Sike
Sam Vong 王新民先生
B: 1975-04-28
D: 2018-02-13
View Details
Vong 王新民先生, Sam
Bùi Nghiệp
B: 1945-01-01
D: 2018-02-08
View Details
Nghiệp, Bùi
Baoxin Ruan阮宝新先生
B: 1947-11-26
D: 2018-02-08
View Details
Ruan阮宝新先生, Baoxin
Ming Chuang 莊明璋先生
B: 1966-08-11
D: 2018-02-08
View Details
Chuang 莊明璋先生, Ming
Hong Lin 林宏亮先生
B: 1987-07-25
D: 2018-02-07
View Details
Lin 林宏亮先生, Hong
Quan Trinh 黄府鄭耀君夫人
B: 1934-05-05
D: 2018-02-02
View Details
Trinh 黄府鄭耀君夫人, Quan
Yi Huang 黄亦振先生
B: 1952-09-09
D: 2018-01-30
View Details
Huang 黄亦振先生, Yi
Qi Jiang 江其柱先生
B: 1929-02-14
D: 2018-01-28
View Details
Jiang 江其柱先生, Qi
Hiu Yin尹惠罗先生
B: 1928-01-01
D: 2018-01-24
View Details
Yin尹惠罗先生, Hiu
Shiu Kiu Cheung吳府張水娇夫人
B: 1959-05-25
D: 2018-01-20
View Details
Cheung吳府張水娇夫人, Shiu Kiu
蔡府陳玉珍夫人 Bà Thái Trần Ngọc Trân
B: 1929-01-26
D: 2018-01-17
View Details
Bà Thái Trần Ngọc Trân, 蔡府陳玉珍夫人
Xiuzhen Weng 黄府翁秀珍夫人
B: 1935-08-26
D: 2018-01-15
View Details
Weng 黄府翁秀珍夫人, Xiuzhen
Huong Hoong 黃府项裁香夫人
B: 1961-06-01
D: 2018-01-14
View Details
Hoong 黃府项裁香夫人, Huong
Wing Wong黄永新先生
B: 1939-11-23
D: 2018-01-12
View Details
Wong黄永新先生, Wing
Jing Ling 凌景明先生
B: 1996-04-16
D: 2017-12-31
View Details
Ling 凌景明先生, Jing
Dongfu Chen 陈东福先生
B: 1952-10-25
D: 2017-12-30
View Details
Chen 陈东福先生, Dongfu
Bo Zhou 周柏官先生
B: 1940-05-20
D: 2017-12-29
View Details
Zhou 周柏官先生, Bo
Te Au 區濟先生
B: 1937-05-29
D: 2017-12-28
View Details
Au 區濟先生, Te
Weitian Lin 林伟天先生
B: 1970-09-22
D: 2017-12-24
View Details
Lin 林伟天先生, Weitian
Trần Kiệt 陳振傑先生
B: 1970-10-10
D: 2017-12-23
View Details
Kiệt 陳振傑先生, Trần

Search

Use the form above to find your loved one. You can search using the name of your loved one, or any family name for current or past services entrusted to our firm.

Click here to view all obituaries
Search Obituaries
An Chau 周兆昌先生
Memorial Candle Tribute From
Choi Funeral Home, Inc.
"We are pleased to provide this Book of Memories to the family."
View full message >>>
Memorial Candle Tribute From
Huynh Thu Van and FAMILY
"We are deeply sorry to hear that MR CHAU has passed. Please accept our most hear"
View full message >>>

Lisa

Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của An Châu. Cái chết của một người thân yêu là đau đớn vì chúng ta không phải chết. Chúng tôi đã được thực hiện để sống mãi mãi. Cái chết không phải là tự nhiên. Giê-hô-va Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ sớm chấm dứt sự chết. "Và những kẻ thù sau cùng sẽ bị hủy diệt" (1 Cô-rinh-tô 15:26). Sẽ không có cái chết nữa. Đối với những người đã chết, Đức Giê-hô-va sẽ đưa họ trở về để sống trong một thiên đường trên đất. (Giăng 5:28, 29 và Thi thiên 37:11).
Sunday January 21, 2018 at 10:36 am
Prev - Condolence 1 of 1 - Next

Recently Shared Condolences

Recently Shared Stories

Recently Shared Photos