Obituaries

Zixin Zheng 鄭梓欣小姐
B: 1997-09-17
D: 2018-05-15
View Details
Zheng 鄭梓欣小姐, Zixin
Cuiyu Ni 倪府李翠玉夫人
B: 1935-10-04
D: 2018-05-05
View Details
Ni 倪府李翠玉夫人, Cuiyu
Hao Tang 勞府曾琼好夫人
B: 1944-11-17
D: 2018-04-29
View Details
Tang 勞府曾琼好夫人, Hao
Hồ Mạnh
B: 1949-12-02
D: 2018-04-28
View Details
Mạnh, Hồ
Nguyễn Tâm
B: 1957-11-01
D: 2018-04-28
View Details
Tâm, Nguyễn
Lim Iem
B: 1934-05-05
D: 2018-04-26
View Details
Iem , Lim
My Huynh 潘府黄美心夫人
B: 1937-11-17
D: 2018-04-12
View Details
Huynh 潘府黄美心夫人, My
Chih Hung 黄炽基先生
B: 1929-08-04
D: 2018-04-09
View Details
Hung 黄炽基先生, Chih
Wing Siu楊府蕭運友夫人
B: 1925-07-01
D: 2018-04-08
View Details
Siu楊府蕭運友夫人, Wing
Zhongming Chen 陈仲明先生
B: 1981-06-24
D: 2018-04-08
View Details
Chen 陈仲明先生, Zhongming
Kyan Leong 梁長勝先生
B: 1953-07-06
D: 2018-03-25
View Details
Leong 梁長勝先生, Kyan
Mui Chuong 嚴府張素雲夫人
B: 1933-05-02
D: 2018-03-18
View Details
Chuong 嚴府張素雲夫人, Mui
Hoanh Au 馮府欧陽環夫人
B: 1937-07-31
D: 2018-03-15
View Details
Au 馮府欧陽環夫人, Hoanh
Paul Kan 簡棟材先生
B: 1935-12-15
D: 2018-03-15
View Details
Kan 簡棟材先生, Paul
Anta Ta謝迺安先生
B: 1953-08-07
D: 2018-03-12
View Details
Ta謝迺安先生, Anta
Din NG 伍进强先生
B: 1942-08-09
D: 2018-03-05
View Details
NG 伍进强先生, Din
Khatieng EA 楊府李巧珍夫人
B: 1924-09-09
D: 2018-03-02
View Details
EA 楊府李巧珍夫人, Khatieng
Xinyan Wu 吳新艶先生
B: 1938-07-04
D: 2018-02-28
View Details
Wu 吳新艶先生, Xinyan
John Wong 黄德坤先生
B: 1945-10-25
D: 2018-02-27
View Details
Wong 黄德坤先生, John
Fung Wong 陳府王鳳屏夫人
B: 1923-01-11
D: 2018-02-25
View Details
Wong 陳府王鳳屏夫人, Fung
Mei Zhao赵府赵美金夫人
B: 1948-12-29
D: 2018-02-23
View Details
Zhao赵府赵美金夫人, Mei

Search

Use the form above to find your loved one. You can search using the name of your loved one, or any family name for current or past services entrusted to our firm.

Click here to view all obituaries
Search Obituaries
An Chau 周兆昌先生
Memorial Candle Tribute From
Choi Funeral Home, Inc.
"We are pleased to provide this Book of Memories to the family."
View full message >>>
Memorial Candle Tribute From
Huynh Thu Van and FAMILY
"We are deeply sorry to hear that MR CHAU has passed. Please accept our most hear"
View full message >>>
Leave a condolence

Condolences

Condolence From: Lisa
Condolence: Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của An Châu. Cái chết của một người thân yêu là đau đớn vì chúng ta không phải chết. Chúng tôi đã được thực hiện để sống mãi mãi. Cái chết không phải là tự nhiên. Giê-hô-va Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ sớm chấm dứt sự chết. "Và những kẻ thù sau cùng sẽ bị hủy diệt" (1 Cô-rinh-tô 15:26). Sẽ không có cái chết nữa. Đối với những người đã chết, Đức Giê-hô-va sẽ đưa họ trở về để sống trong một thiên đường trên đất. (Giăng 5:28, 29 và Thi thiên 37:11).
Sunday January 21, 2018

Recently Shared Stories

Recently Shared Photos