Obituaries

Mui Chuong 嚴府張素雲夫人
B: 1933-05-02
D: 2018-03-18
View Details
Chuong 嚴府張素雲夫人, Mui
Hoanh Au 馮府欧陽環夫人
B: 1937-07-31
D: 2018-03-15
View Details
Au 馮府欧陽環夫人, Hoanh
Paul Kan 簡棟材先生
B: 1935-12-15
D: 2018-03-15
View Details
Kan 簡棟材先生, Paul
Anta Ta謝迺安先生
B: 1953-08-07
D: 2018-03-12
View Details
Ta謝迺安先生, Anta
Din NG 伍进强先生
B: 1942-08-09
D: 2018-03-05
View Details
NG 伍进强先生, Din
Khatieng EA 楊府李巧珍夫人
B: 1924-09-09
D: 2018-03-02
View Details
EA 楊府李巧珍夫人, Khatieng
Xinyan Wu 吳新艶先生
B: 1938-07-04
D: 2018-02-28
View Details
Wu 吳新艶先生, Xinyan
John Wong 黄德坤先生
B: 1945-10-25
D: 2018-02-27
View Details
Wong 黄德坤先生, John
Fung Wong 陳府王鳳屏夫人
B: 1923-01-11
D: 2018-02-25
View Details
Wong 陳府王鳳屏夫人, Fung
Mei Zhao赵府赵美金夫人
B: 1948-12-29
D: 2018-02-23
View Details
Zhao赵府赵美金夫人, Mei
Ông Trần Hoa 陳漢华先生
B: 1932-04-02
D: 2018-02-20
View Details
Hoa 陳漢华先生, Ông Trần
Jinyun Zhuo 陈府卓錦云夫人
B: 1952-04-14
D: 2018-02-19
View Details
Zhuo 陈府卓錦云夫人, Jinyun
Sike Chen 陳斯克先生
D: 2018-02-14
View Details
Chen 陳斯克先生, Sike
Sam Vong 王新民先生
B: 1975-04-28
D: 2018-02-13
View Details
Vong 王新民先生, Sam
Bùi Nghiệp
B: 1945-01-01
D: 2018-02-08
View Details
Nghiệp, Bùi
Baoxin Ruan阮宝新先生
B: 1947-11-26
D: 2018-02-08
View Details
Ruan阮宝新先生, Baoxin
Ming Chuang 莊明璋先生
B: 1966-08-11
D: 2018-02-08
View Details
Chuang 莊明璋先生, Ming
Hong Lin 林宏亮先生
B: 1987-07-25
D: 2018-02-07
View Details
Lin 林宏亮先生, Hong
Quan Trinh 黄府鄭耀君夫人
B: 1934-05-05
D: 2018-02-02
View Details
Trinh 黄府鄭耀君夫人, Quan
Yi Huang 黄亦振先生
B: 1952-09-09
D: 2018-01-30
View Details
Huang 黄亦振先生, Yi
Qi Jiang 江其柱先生
B: 1929-02-14
D: 2018-01-28
View Details
Jiang 江其柱先生, Qi

Search

Use the form above to find your loved one. You can search using the name of your loved one, or any family name for current or past services entrusted to our firm.

Click here to view all obituaries
Search Obituaries
Thoai Tran陳府連瑞鑾夫人 Thoai Tran陳府連瑞鑾夫人 Thoai Tran陳府連瑞鑾夫人 Thoai Tran陳府連瑞鑾夫人
Memorial Candle Tribute From
Choi Funeral Home, Inc.
"We are pleased to provide this Book of Memories to the family."
View full message >>>
Leave a condolence

Condolences

Condolence From: lisa
Condolence: Tên tôi là Lisa, và tôi chỉ nói tiếng Việt nhỏ.
Mất người thân trong cái chết không bao giờ dễ dàng. Ngay cả Giêsu Kitô đã khóc khi ông đã học về cái chết của bạn mình Lazaarus.
Chúng ta được đảm bảo rất an ủi trong Khải huyền 21: 3-5: Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói rằng: “Này! Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. 4 Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”.
Chúng ta sẽ sớm nhìn thấy ngày mà không chỉ cái chết sẽ không còn nữa, nhưng chúng ta sẽ thấy những người đã chết của chúng ta đã sống lại và không bao giờ chết nữa. (Giăng 5:28, 29).
Sunday January 21, 2018

Recently Shared Stories

Recently Shared Photos