Obituaries

Zhong Li 李仲深先生
B: 1944-05-06
D: 2018-05-25
View Details
Li 李仲深先生, Zhong
Nguyễn Thể
B: 1953-04-27
D: 2018-05-25
View Details
Thể, Nguyễn
Zixin Zheng 鄭梓欣小姐
B: 1997-09-17
D: 2018-05-15
View Details
Zheng 鄭梓欣小姐, Zixin
Cuiyu Ni 倪府李翠玉夫人
B: 1935-10-04
D: 2018-05-05
View Details
Ni 倪府李翠玉夫人, Cuiyu
Hao Tang 勞府曾琼好夫人
B: 1944-11-17
D: 2018-04-29
View Details
Tang 勞府曾琼好夫人, Hao
Hồ Mạnh
B: 1949-12-02
D: 2018-04-28
View Details
Mạnh, Hồ
Nguyễn Tâm
B: 1957-11-01
D: 2018-04-28
View Details
Tâm, Nguyễn
Lim Iem
B: 1934-05-05
D: 2018-04-26
View Details
Iem , Lim
My Huynh 潘府黄美心夫人
B: 1937-11-17
D: 2018-04-12
View Details
Huynh 潘府黄美心夫人, My
Chih Hung 黄炽基先生
B: 1929-08-04
D: 2018-04-09
View Details
Hung 黄炽基先生, Chih
Wing Siu楊府蕭運友夫人
B: 1925-07-01
D: 2018-04-08
View Details
Siu楊府蕭運友夫人, Wing
Zhongming Chen 陈仲明先生
B: 1981-06-24
D: 2018-04-08
View Details
Chen 陈仲明先生, Zhongming
Kyan Leong 梁長勝先生
B: 1953-07-06
D: 2018-03-25
View Details
Leong 梁長勝先生, Kyan
Mui Chuong 嚴府張素雲夫人
B: 1933-05-02
D: 2018-03-18
View Details
Chuong 嚴府張素雲夫人, Mui
Hoanh Au 馮府欧陽環夫人
B: 1937-07-31
D: 2018-03-15
View Details
Au 馮府欧陽環夫人, Hoanh
Paul Kan 簡棟材先生
B: 1935-12-15
D: 2018-03-15
View Details
Kan 簡棟材先生, Paul
Anta Ta謝迺安先生
B: 1953-08-07
D: 2018-03-12
View Details
Ta謝迺安先生, Anta
Din NG 伍进强先生
B: 1942-08-09
D: 2018-03-05
View Details
NG 伍进强先生, Din
Khatieng EA 楊府李巧珍夫人
B: 1924-09-09
D: 2018-03-02
View Details
EA 楊府李巧珍夫人, Khatieng
Xinyan Wu 吳新艶先生
B: 1938-07-04
D: 2018-02-28
View Details
Wu 吳新艶先生, Xinyan
John Wong 黄德坤先生
B: 1945-10-25
D: 2018-02-27
View Details
Wong 黄德坤先生, John

Search

Use the form above to find your loved one. You can search using the name of your loved one, or any family name for current or past services entrusted to our firm.

Click here to view all obituaries
Search Obituaries
Thoai Tran陳府連瑞鑾夫人 Thoai Tran陳府連瑞鑾夫人 Thoai Tran陳府連瑞鑾夫人 Thoai Tran陳府連瑞鑾夫人
Memorial Candle Tribute From
Choi Funeral Home, Inc.
"We are pleased to provide this Book of Memories to the family."
View full message >>>

lisa

Tên tôi là Lisa, và tôi chỉ nói tiếng Việt nhỏ. Mất người thân trong cái chết không bao giờ dễ dàng. Ngay cả Giêsu Kitô đã khóc khi ông đã học về cái chết của bạn mình Lazaarus. Chúng ta được đảm bảo rất an ủi trong Khải huyền 21: 3-5: Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói rằng: “Này! Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. 4 Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”. Chúng ta sẽ sớm nhìn thấy ngày mà không chỉ cái chết sẽ không còn nữa, nhưng chúng ta sẽ thấy những người đã chết của chúng ta đã sống lại và không bao giờ chết nữa. (Giăng 5:28, 29).
Sunday January 21, 2018 at 10:27 am
Prev - Condolence 1 of 1 - Next

Recently Shared Condolences

Recently Shared Stories

Recently Shared Photos