Obituaries

Yok Leung 李府梁若薇夫人
B: 1931-07-17
D: 2018-10-08
View Details
Leung 李府梁若薇夫人, Yok
Ying Liu 陳府刘颖瑜夫人
B: 1958-03-07
D: 2018-10-05
View Details
Liu 陳府刘颖瑜夫人, Ying
Wu Huang 黄武洪先生
B: 1941-06-06
D: 2018-10-04
View Details
Huang 黄武洪先生, Wu
Binh Du 何府刘鳳萍夫人
B: 1951-08-18
D: 2018-09-28
View Details
Du 何府刘鳳萍夫人, Binh
Degui Li 李德桂先生
B: 1946-06-20
D: 2018-09-28
View Details
Li 李德桂先生, Degui
Jun Huang 黄均先生
B: 1933-08-16
D: 2018-09-27
View Details
Huang 黄均先生, Jun
Chang Ye 周府葉長嬌夫人
B: 1921-10-19
D: 2018-09-23
View Details
Ye 周府葉長嬌夫人, Chang
Hoa Truong DDS 張善華先生
B: 1938-10-23
D: 2018-09-21
View Details
Truong DDS 張善華先生, Hoa
Laurence Browne
B: 1926-02-12
D: 2018-09-17
View Details
Browne, Laurence
Yongxue Chen 陈永雪先生
B: 1948-01-07
D: 2018-09-16
View Details
Chen 陈永雪先生, Yongxue
Phi Linh凌欽輝先生
B: 1958-09-15
D: 2018-09-15
View Details
Linh凌欽輝先生, Phi
Sieu Lee邱府李笑容夫人
B: 1919-10-15
D: 2018-09-13
View Details
Lee邱府李笑容夫人, Sieu
Hongquan Huang 黄鸿銓先生
B: 1938-09-28
D: 2018-09-13
View Details
Huang 黄鸿銓先生, Hongquan
Qun Zhao 趙群和先生
B: 1931-09-12
D: 2018-09-05
View Details
Zhao 趙群和先生, Qun
Wan Lin 林万明先生
B: 1960-05-06
D: 2018-08-15
View Details
Lin 林万明先生, Wan
Anh Ngo 陳府吳莲英夫人
B: 1929-12-15
D: 2018-08-14
View Details
Ngo 陳府吳莲英夫人, Anh
Anh Trương Hùng 張志雄先生
B: 1957-12-14
D: 2018-08-14
View Details
Hùng 張志雄先生, Anh Trương
Thanh Lu 呂業成先生
B: 1931-04-24
D: 2018-08-12
View Details
Lu 呂業成先生, Thanh
Man Wong 黄文光先生
B: 1949-02-10
D: 2018-08-11
View Details
Wong 黄文光先生, Man
Robert Yee 余偉鈞先生
B: 1952-12-08
D: 2018-08-11
View Details
Yee 余偉鈞先生, Robert
Zhong Cui 崔兆忠先生
B: 1941-01-15
D: 2018-08-10
View Details
Cui 崔兆忠先生, Zhong

Search

Use the form above to find your loved one. You can search using the name of your loved one, or any family name for current or past services entrusted to our firm.

Click here to view all obituaries
Search Obituaries
Anh Ngo 陳府吳莲英夫人
Memorial Candle Tribute From
Choi Funeral Home, Inc.
"We are pleased to provide this Book of Memories to the family."
View full message >>>
Leave a condolence

Condolences

Condolence From: Lisa
Condolence: Đối với những người thân yêu của Anh Liên: Hãy thoải mái khi biết rằng bạn có thể gặp lại Anh. Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Giê-hô-va, hứa với chúng ta rằng những người thân yêu của chúng ta đã chết sẽ được sống lại. Giăng 5:28, 29 nói: “Đừng ngạc nhiên về điều này, vì giờ đang đến, trong đó tất cả những ngôi mộ trong đài tưởng niệm sẽ nghe thấy tiếng của Ngài và đi ra, những người làm điều tốt lành cho sự sống lại, và người thực hành điều thấp hèn đến sự sống lại của bản án.”Đây là những lời của Chúa Giêsu Kitô, con trai của Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta thực hành đức tin nơi Chúa Jêsus và tuân theo Đức Giê-hô-va, chúng ta có thể sống ở đây trên thiên đường mãi mãi với những người yêu thương phục sinh của chúng ta.
Monday September 17, 2018

Recently Shared Stories

Recently Shared Photos