Obituaries

Tomoko Yamazaki 山崎知子
B: 1974-05-10
D: 2018-12-12
View Details
Yamazaki 山崎知子, Tomoko
xI Liang 粱錫祥先生
B: 1947-04-08
D: 2018-12-12
View Details
Liang 粱錫祥先生, xI
Nham Tran余府陳吟梅夫人
B: 1930-01-10
D: 2018-12-07
View Details
Tran余府陳吟梅夫人, Nham
Shou Mo莫寿敖先生
B: 1940-05-25
D: 2018-12-06
View Details
Mo莫寿敖先生, Shou
Seang Chan 曾国祥先生
B: 1935-01-14
D: 2018-12-01
View Details
Chan 曾国祥先生, Seang
Tieu Au 區肖慈夫人
B: 1952-05-13
D: 2018-11-25
View Details
Au 區肖慈夫人, Tieu
Jiao Wang 蕭府王娇英夫人
B: 1935-05-14
D: 2018-11-18
View Details
Wang 蕭府王娇英夫人, Jiao
Kai Wong黄啟安先生
B: 1957-04-06
D: 2018-11-11
View Details
Wong黄啟安先生, Kai
Kit Law 羅傑歡先生
B: 1925-02-25
D: 2018-11-03
View Details
Law 羅傑歡先生, Kit
Yuanjie Ye 叶元杰先生
B: 1950-11-20
D: 2018-11-03
View Details
Ye 叶元杰先生, Yuanjie
Kenny Dai 戴健利先生
B: 1948-01-27
D: 2018-10-25
View Details
Dai 戴健利先生, Kenny
Mui Van 吳府溫二妹夫人
B: 1936-06-05
D: 2018-10-22
View Details
Van 吳府溫二妹夫人, Mui
Pogman Lai 黎博文先生
B: 1934-03-12
D: 2018-10-22
View Details
Lai 黎博文先生, Pogman
Rong Chang 張荣国先生
B: 1920-04-01
D: 2018-10-19
View Details
Chang 張荣国先生, Rong
Wang Chan陳华勳先生
B: 1957-08-02
D: 2018-10-17
View Details
Chan陳华勳先生, Wang
JIncheng Li 李金成先生
B: 1981-08-02
D: 2018-10-14
View Details
Li 李金成先生, JIncheng
Yok Leung 李府梁若薇夫人
B: 1931-07-17
D: 2018-10-08
View Details
Leung 李府梁若薇夫人, Yok
Ying Liu 陳府刘颖瑜夫人
B: 1958-03-07
D: 2018-10-05
View Details
Liu 陳府刘颖瑜夫人, Ying
Wu Huang 黄武洪先生
B: 1941-06-06
D: 2018-10-04
View Details
Huang 黄武洪先生, Wu
Binh Du 何府刘鳳萍夫人
B: 1951-08-18
D: 2018-09-28
View Details
Du 何府刘鳳萍夫人, Binh
Degui Li 李德桂先生
B: 1946-06-20
D: 2018-09-28
View Details
Li 李德桂先生, Degui

Search

Use the form above to find your loved one. You can search using the name of your loved one, or any family name for current or past services entrusted to our firm.

Click here to view all obituaries
Search Obituaries
Anh Ngo 陳府吳莲英夫人
Memorial Candle Tribute From
Choi Funeral Home, Inc.
"We are honored to provide this Book of Memories to the family."
View full message >>>
Leave a condolence

Condolences

Condolence From: Lisa
Condolence: Đối với những người thân yêu của Anh Liên: Hãy thoải mái khi biết rằng bạn có thể gặp lại Anh. Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Giê-hô-va, hứa với chúng ta rằng những người thân yêu của chúng ta đã chết sẽ được sống lại. Giăng 5:28, 29 nói: “Đừng ngạc nhiên về điều này, vì giờ đang đến, trong đó tất cả những ngôi mộ trong đài tưởng niệm sẽ nghe thấy tiếng của Ngài và đi ra, những người làm điều tốt lành cho sự sống lại, và người thực hành điều thấp hèn đến sự sống lại của bản án.”Đây là những lời của Chúa Giêsu Kitô, con trai của Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta thực hành đức tin nơi Chúa Jêsus và tuân theo Đức Giê-hô-va, chúng ta có thể sống ở đây trên thiên đường mãi mãi với những người yêu thương phục sinh của chúng ta.
Monday September 17, 2018

Recently Shared Stories

Recently Shared Photos