Obituaries

Minzhu Jiang 陳府江闽珠夫人
B: 1989-07-02
D: 2018-07-17
View Details
Jiang 陳府江闽珠夫人, Minzhu
Min Zheng 林敏官先生
B: 2018-11-08
D: 2018-07-16
View Details
Zheng 林敏官先生, Min
David Lin 董贤榕先生
B: 1957-08-15
D: 2018-07-15
View Details
Lin 董贤榕先生, David
Dongfu Xu 徐东富先生
B: 1960-07-17
D: 2018-07-13
View Details
Xu 徐东富先生, Dongfu
Cô Le Thanh
B: 1949-04-10
D: 2018-07-02
View Details
Thanh, Cô Le
Guan Chen陳观送先生
B: 1978-01-23
D: 2018-06-20
View Details
Chen陳观送先生, Guan
Hà Nguyệt 王府何明月夫人
B: 1930-09-29
D: 2018-06-09
View Details
Nguyệt 王府何明月夫人, Hà
Emil Fan 范辰遠先生
B: 1937-05-02
D: 2018-06-08
View Details
Fan 范辰遠先生, Emil
King Wong黄府袁琼英夫人
B: 1939-12-25
D: 2018-06-08
View Details
Wong黄府袁琼英夫人, King
Amy Wu 胡府區桂梅夫人
B: 1963-02-12
D: 2018-06-02
View Details
Wu 胡府區桂梅夫人, Amy
Thanh Lo 羅府祝桂清夫人
B: 1927-02-18
D: 2018-06-01
View Details
Lo 羅府祝桂清夫人, Thanh
Qiaozhen Lin 楊府林巧真夫人
B: 1935-02-15
D: 2018-05-30
View Details
Lin 楊府林巧真夫人, Qiaozhen
Zhong Li 李仲深先生
B: 1944-05-06
D: 2018-05-25
View Details
Li 李仲深先生, Zhong
Nguyễn Thể
B: 1953-04-27
D: 2018-05-25
View Details
Thể, Nguyễn
Zixin Zheng 鄭梓欣小姐
B: 1997-09-17
D: 2018-05-15
View Details
Zheng 鄭梓欣小姐, Zixin
Cuiyu Ni 倪府李翠玉夫人
B: 1935-10-04
D: 2018-05-05
View Details
Ni 倪府李翠玉夫人, Cuiyu
Hao Tang 勞府曾琼好夫人
B: 1944-11-17
D: 2018-04-29
View Details
Tang 勞府曾琼好夫人, Hao
Hồ Mạnh
B: 1949-12-02
D: 2018-04-28
View Details
Mạnh, Hồ
Nguyễn Tâm
B: 1957-11-01
D: 2018-04-28
View Details
Tâm, Nguyễn
Lim Iem
B: 1934-05-05
D: 2018-04-26
View Details
Iem , Lim
My Huynh 潘府黄美心夫人
B: 1937-11-17
D: 2018-04-12
View Details
Huynh 潘府黄美心夫人, My

Search

Use the form above to find your loved one. You can search using the name of your loved one, or any family name for current or past services entrusted to our firm.

Click here to view all obituaries
Search Obituaries
An Chau 周兆昌先生
Memorial Candle Tribute From
Choi Funeral Home, Inc.
"We are pleased to provide this Book of Memories to the family."
View full message >>>
Memorial Candle Tribute From
Huynh Thu Van and FAMILY
"We are deeply sorry to hear that MR CHAU has passed. Please accept our most hear"
View full message >>>
Leave a condolence

Condolences

Condolence From: Lisa
Condolence: Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của An Châu. Cái chết của một người thân yêu là đau đớn vì chúng ta không phải chết. Chúng tôi đã được thực hiện để sống mãi mãi. Cái chết không phải là tự nhiên. Giê-hô-va Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ sớm chấm dứt sự chết. "Và những kẻ thù sau cùng sẽ bị hủy diệt" (1 Cô-rinh-tô 15:26). Sẽ không có cái chết nữa. Đối với những người đã chết, Đức Giê-hô-va sẽ đưa họ trở về để sống trong một thiên đường trên đất. (Giăng 5:28, 29 và Thi thiên 37:11).
Sunday January 21, 2018

Recently Shared Stories

Recently Shared Photos